START ~ PO Box 440161 ~ St. Louis, MO 63144 ~ 314-384-8774 ~ info@start4animals.org